Aktualności Jobson

Leasing Pracowniczy – główne zalety


Korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia staje się w Polsce coraz popularniejsze. Ostatnim czasem częściej z usługi leasingu pracowniczego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa związane z handlem czy usługami.

Leasing pracowniczy – co to jest?

Leasing pracowników (wynajem personelu), polega na przekazaniu pracowników z jednego przedsiębiorstwa do wykonywania konkretnej pracy u innego pracodawcy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem na polskim rynku jest usługa pracy tymczasowej, a więc wypożyczenia pracowników z agencji pośrednictwa pracy. To rozwiązanie, zapewnia wiele korzyści dla biznesu – zaczynając od elastyczności, przez optymalizację kosztów, aż do możliwości zwiększenia przychodu.Leasing pracowniczy w połączeniu z agencją pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej, współpracując z partnerami , rekrutują i zatrudniają pracowników na stanowiska różnego szczebla. Dzięki współpracy z doświadczoną agencją pracy możliwe jest zapełnienie wielu braków kadrowych, a także znalezienie specjalistów czy pracowników technicznych. Decydując się na sprawdzoną agencję pośrednictwa pracy klient ma możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Umowa leasingu pracowniczego 

Do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wynajmującym pracowników a Agencją Pracy Tymczasowej konieczne jest podpisanie umowy leasingu pracowniczego. W kontrakcie tym określa się zasady współpracy, prawa i obowiązki obu stron, a także niezbędne kompetencje wynajmowanych pracowników, ich wynagrodzenie oraz typ powierzonej pracy. Umowa leasingu pracowniczego może zawierać zapisy o dodatkowych usługach agencji świadczonych na rzecz klienta.Zalety leasingu pracowniczego

Do najczęściej wymienianych korzyści płynących z wynajmu pracowników tymczasowych zalicza się:

  • Elastyczne struktury zatrudnienia
Wiele firm decyduje się na usługę leasingu pracowniczego ze względu na sezonowość produkcji czy niestabilność zamówień. Praca tymczasowa daje możliwość zarządzania strukturą zatrudnienia i dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów związanych np. ze zwolnieniami grupowymi czy brakiem zamówień.

  • Optymalizację kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników
Agencje pracy tymczasowej kompleksowo zajmują się obsługą projektów. Marketing rekrutacyjny, weryfikacja kandydatów pod kątem ich kompetencji i doświadczenia, a także całość spraw administracyjno kadrowych związanych zatrudnieniem pracowników tymczasowych leży po stronie agencji Jobson. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

  • Możliwość szybkiego pozyskania dużych ilości pracowników
Dzięki rozbudowanym bazom pracowników i profesjonalnym podejściem do rekrutacji agencje pracy tymczasowej mogą w krótkim czasie zapewnić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pracowników; Współpraca z agencją pracy, to gwarancja utrzymania ciągłości procesów, nawet w sytuacji nagłego wzrostu np. ilości zamówień.

  • Kadry i płace
Agencje pracy tymczasowej nie tylko zajmują się rekrutacją i zatrudnianiem pracowników. Zajmują się także naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, odprowadzaniem niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku zatrudnienia cudzoziemców dbają dodatkowo o całą dokumentację związaną z legalnością pracy i pobytu.Pracownicy tymczasowi – leasing pracowników z zagranicy

W sytuacji rosnącego zapotrzebowania kadrowego i braku pracowników na lokalnym rynku pracy, duże znaczenie ma możliwość szybkiej rekrutacji zmotywowanych i gotowych do podjęcia zatrudnienia obcokrajowców. Agencja oferująca leasing pracowniczy kompleksowo zajmie się rekrutacją, zatrudnieniem i legalizacją pracy oraz pobytu pracowników z zagranicy. Zadba o transport, zakwaterowanie oraz wsparcie Klienta w tłumaczeniu niezbędnych dokumentów.


Po stronie klienta leży jedynie zaplanowanie pracy dla nowych osób w organizacji. Nawet jeśli klient nigdy nie korzystał z usług pracowników z zagranicy, to wybierając do współpracy agencję może mieć pewność, że wprowadzenie pracowników będzie odbywało się w jak największym stopniu bezproblemowo.