Aktualności Jobson

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w polskich dzisiaj nie jest żadną nowością. Opłaca się to każdej ze stron, więc jest to dość popularne rozwiązanie. Wiąże się to z niektórymi obowiązkami, które trzeba spełnić, aby pracownik mógł pracować w firmie absolutnie legalnie. 

Krok pierwszy - Urząd Pracy
Osoba chcąca zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego państwa spoza Unii powinna udać się do Urzędu Pracy, gdzie należy złożyć i zarejestrować Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;Pracownik z zagranicy będzie w stanie zacząć pracę w danej firmie dopiero, gdy oświadczenie zostanie wpisane przez Urząd do ewidencji. Ma na to 30 dni roboczych, więc oświadczenie należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem na jeden z trzech możliwych sposobów: 

  • Osobiście  poprzez wizytę w Urzędzie Pracy;
  • Elektronicznie;
  • Pocztą tradycyjną;

Wpis do ewidencji oświadczeń jest wystarczającą podstawą aby zatrudnić pracownika posiadający obywatelstwo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, a prace, które będzie on wykonywał nie należą do prac sezonowych - wtedy potrzebne będzie bowiem zezwolenie. Warunkiem jest również okres zatrudnienia - maksymalnie sześć miesięcy w ciągu kolejnego roku.

Są przypadki gdzie niezbędną jest wizyta w Urzędzie Wojewódzkim, a nie Urzędzie Pracy. Jej cel to wyrobienie zezwolenia na pracę typu A - na jego podstawie pracownik będzie mógł wyrobić wizę roczną i rozpocząć pracę.Do Urzędu Wojewódzkiego trzeba się udać, gdy pracownik:
  • w ciągu ostatniego roku przepracował w Polsce 180 dni na podstawie oświadczenia z Urzędu Pracy;
  • będzie pracował u dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnego roku;
Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji lub otrzymaniu pozwolenia na pracę typu A, można przejść do kolejnego kroku.

Krok drugi - podpisanie umowy.
Po załatwieniu formalności związanych z dokumentami, pracodawca ma prawo podpisać umowę z pracownikiem z zagranicy. Warunki umowy muszą być identyczne, jak te podane w Urzędzie pracy.

Maksymalnie w ciągu tygodnia od momentu podpisania umowy pracodawca musi zgłosić swojego nowego pracownika z zagranicy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy pracodawca uzyska NIP dla pracownika może ułatwić wszystkie procedury urzędowe. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego i złożenie tam druku NIP-7 lub ZAP-3.

Krok trzeci - integracja
Przed rozpoczęciem pracy, aby ułatwić życie codzienne trzeba zadbać o różne kwestie, takie jak:
  • Zameldowanie
  • Zapisanie go do przychodni
  • Założenie konta bankowego
Gdy wszystkie formalności zostaną załatwione, pracownik będzie gotowy do rozpoczęcia pracy w nowej firmie.

Agencja pracy wyręcza przedsiębiorców
Podmioty chcące zatrudnić pracowników z innego kraju mogą przekazać realizację całego procesu zewnętrznemu podmiotowi, jakim jest agencja pracy, obcinając przy tym koszty operacyjne i oszczędzają czas. 
Zapraszamy do kontaktu z agencją Jobson, odpowiemy na wszystkie pytania, zapraszamy do współpracy.