Aktualności Jobson

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę

Każda firma w pewnym momencie staje przed wyborem, jaką formę zatrudnienia oferować swoim pracownikom. W przypadku zatrudniania Polaków problem sprowadza się do opłacalności finansowej i kontrolowania zgodności stosunku pracy z przepisami prawa. Przy zatrudnianiu obcokrajowca dochodzą dodatkowe kwestie, które mogą powodować pewne utrudnienia.Zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę może rozwiązać problem z brakiem rąk do pracy. Jest to umowa, która jest najbezpieczniejsza dla pracownika, ale także najbardziej kosztowna pod względem podatkowym. 

Zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę nie stanowi większego problemu. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla cudzoziemca również jest tak traktowana i powiatowe urzędy pracy także sugerują taki rodzaj umowy. Różnica polega jedynie, że do podjęcia pracy przez cudzoziemca konieczne jest posiadanie zezwolenia na pracę lub wymagane jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Pomimo tego, że obcokrajowcy przeważnie otrzymują pozwolenia na pracę posiadające termin ważności, to pracodawca może podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony z cudzoziemcem. Poza zatrudnieniem na czas nieokreślony obcokrajowiec może otrzymać propozycję zawarcia umowy na okres próbny i czas określony. Oczywiście wszystkie formy zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę muszą być dostosowane do potrzeb pracodawcy, ale również wymagań rynku i przepisów prawa.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca to:
  • kontrola legalności pobytu i możliwości podjęcia pracy,
  • podpisanie umowy w formie pisemnej,
  • dostosowanie obowiązków pracownika do przepisów,
  • zgłoszenie pracownika do ZUS i odprowadzanie składek,
  • opłacanie wszystkich danin według obowiązującego prawa podatkowego.

Zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę a podatek

Głównym aspektem, którym kierują się pracodawcy próbujący optymalizować koszty związane z zatrudnianiem cudzoziemców jest obniżenie płaconych podatków. Przy takim rozwiązaniu trzeba jednak być pewnym w legalności takich działań. Nie spełniając jakiegoś punktu zawartego w przepisach, przedsiębiorca naraża siebie na odpowiedzialność karną. Jeżeli przedsiębiorca planuje zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę, a podatek, który będzie odprowadzał, nie jest jasno opisany w prawie podatkowym, to trzeba wiedzieć, że cudzoziemcy w Polsce dzielą się na dwie grupy:
Ten podział jest kluczowy w kwestii podatkowej. Rezydenci to osoby, które już długi czas są  w Polsce, czyli np. mają tutaj rodzinę lub mieszkają tutaj przez większą część roku. Takie osoby traktowane są jak Polacy i tak też rozliczają swoje podatki. W przypadku zatrudnienia nierezydenta płacone podatki obejmują jedynie dochody otrzymane na terenie Polski. Takie osoby są rozliczane na zasadach ogólnych.
Warto zauważyć, że zgodnie z zasadą równego traktowania, cudzoziemcy mogą korzystać z ulg podatkowych. Jest to ciekawe rozwiązanie zarówno dla rezydentów, jak i osób bez tego statusu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i inne wymagane dokumenty

Posiadanie aktualnego zezwolenia na pracę lub złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu pracy jest konieczne do zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest składane do odpowiedniego oddziału Urzędu Pracy. Obecnie większość urzędów przyjmuje je w formie elektronicznej. Dodatkowo pracodawca musi uiścić opłatę w wysokości 30 zł.Poza wniesieniu opłaty trzeba liczyć się z tym, że rejestracja oświadczenia trwa 7 dni i proces ten uniemożliwia rozpoczęcie pracy od razu. Co więcej, sam wpis jest terminowy i obejmuje 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po tym czasie trzeba złożyć nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę się opłaca?

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę wiążę się z wieloma trudnościami operacyjnymi oraz wysokimi kosztami. Z drugiej strony jest to najstabilniejsza forma współpracy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki temu przedsiębiorca staje się atrakcyjniejszy w oczach kandydatów.
Mając na uwadze powyższe argumenty, można stwierdzić, że umowa o pracę dla obcokrajowca nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem i może rodzić wiele problemów.